Indikace

Komplexní lázeňská léčba

Komplexní karlovarská lázeňská léčba se zaměřuje především na léčbu níže uvedených obtíží:

 • Nemoci trávicího ústrojí – vředová nemoc žaludku a dvanácterníku, střevní poruchy, stavy po operacích střev, žaludku, žlučníku, chronická onemocnění jater, žlučníku, slinivky břišní a střev.
 • Nemoci metabolické – cukrovka, obezita, poruchy metabolismu tuků a dna, nadváha, nechutenství.
 • Nemoci pohybového ústrojí – degenerativní poruchy páteře a velkých kloubů.
 • Nemoci onkologické – samozřejmě po ukončení komplexní protinádorové léčby bez klinických známek aktivity nemoci.

Ve spojení s přírodními léčivými procedurami (pitná kúra, koupele atd.) a špičkovými balneologickými postupy přináší místní karlovarská léčba u chronických chorob lepší výsledky než alternativa klasické medicíny.


Obecné kontraindikace léčby

 • Akutní a infekční nemoci
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie, hypertenze
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 • Často se opakující profúzní krvácení všeho druhu
 • Labilní a dekompenzovaný diabetes mellitus
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • Nekompenzovaná epilepsie
 • Psychózy a duševní poruchy s asociálními projevy
 • Závislost na alkoholu a návykových látkách
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • Inkontinence stolice
 • Těhotenství
 • Neschopnost denních činností a samostatné chůze bez pomoci druhé osoby
Chat
- Rezervace -