Prohlášení, ubytovací řád

Prohlášení vedení hotelu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2

OBECNÉ HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čistota a hygiena byla vždy naší prioritou. Všechny veřejné prostory a hotelové pokoje jsou pečlivě a pravidelně větrány a ošetřovány doporučenými dezinfekčními a čistícími prostředky.

 

ZAMĚSTNANCI

Před zahájením pracovní směny je u vchodu do hotelu pravidelně měřena teplota všech našich zaměstnanců. Zaměstnanci nosí buď obličejovou masku nebo obličejový štít. Náš úklidový personál pracuje v rukavicích.

 

ČISTOTA RUKOU

Ve všech veřejných prostorech, u výtahů a ve všech vstupních prostorech do jednotlivých hotelových středisek je hostům k dispozici dávkovač dezinfekčního prostředku.

 

DODRŽENÍ VZDÁLENOSTI

Pro bezpečnost našich hostů a zaměstnanců musí být v prostorech hotelu vždy dodržen minimální rozestup 2 metry, s výjimkou osob ze společné domácnosti nebo osob spolucestujících.

 

OCHRANA ÚST A NOSU

Ve všech veřejných prostorech hotelu je nezbytné používat ochranu úst a nosu, která brání šíření kapének. Tento požadavek se nevztahuje na děti do dvou let věku a dále na výjimky uvedené v aktuálním znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Na recepci hotelu lze též ochranu úst a nosu (roušku) zakoupit.

 

RESTAURACE A BAR

Snídaně servírovaná formou bufetu je v k dispozici od 8,00 do 10:30. Mezi 18:00 a 20:30 podáváme večerní 5chodové menu. Před vstupem do restaurace či baru je nutná dezinfekce rukou. Při pohybu v těchto prostorech prosíme o dodržení minimální vzdálenost 1,5 – 2 metry od ostatních hostů. Prostory jsou koncipovány tak, aby byla zachována předepsaná vzdálenost osob sedících u různých stolů. Zdarma nabízíme též použití jednorázových rukavic.

 

ROOM SERVICE

Po dobu pandemické situace neúčtujeme poplatek za pokojovou službu. Případě zájmu o konzumaci snídaně či večeře v hotelovém pokoji rádi vyjdeme požadavku vstříc.

 

WELLNESS

Provoz tohoto střediska a všech jeho částí je plně podřízen aktuálním požadavkům ze strany vládního opatření. Všechny prostory jsou ošetřovány doporučenými dezinfekčními prostředky. Přenos viru prostřednictvím vody nebyl prokázán. Nejen na okrajích bazénu, ale i ve všech prostorech tohoto střediska, je však nezbytné dodržet minimální rozestup 2 metry. Apelujeme na osobní odpovědnost a ohleduplnost všech hostů.

 

TEST COVID-19

Pokud potřebujete provést test na COVID-19 z důvodu návratu domů nebo k zaměstnavateli, nabízíme vám tuto možnost denně prostřednictvím certifikované laboratoře přímo v centru města. Výsledek testu obdržíte do 24 hodin.

 

Váš tým Spa Hotelu Schlosspark

1/ Standardní storno podmínky a podmínky v případě platnosti opatření PES 1,2,3

30–21 dní před příjezdem – 10% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb

20–15 dní před příjezdem – 30% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb

14– 8 dní před příjezdem – 80% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb

7 – 0 dní před příjezdem a v případě „No show“ – 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb

 

 

Přímý klient:

 • 30–21 dní před příjezdem – 10% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb
 • 20–15 dní před příjezdem – 30% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb
 • 14– 8 dní před příjezdem – 80% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb
 • 7 – 0 dní před příjezdem a v případě „No show“ – 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb

Vouchery:

 • 30–21 dní před příjezdem – 10% z celkové ceny objednaných služeb
 • 20–15 dní před příjezdem – 30% z celkové ceny objednaných služeb
 • 14– 8 dní před příjezdem – 50% z celkové ceny objednaných služeb
 • 7 – 0 dní před příjezdem a v případě „No show“ – 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb

Skupiny:

 • Do 30 dní před příjezdem skupiny – storno bez poplatku
 • 29–14 dní před příjezdem skupiny – možnost bezplatného storna do výše maximálně 30% z celkového objemu rezervace; za storno nad uvedených 30% je klient povinen uhradit hotelu storno poplatek ve výši 100% z ceny služeb stornovaných nad rámec uvedeného limitu
 • 13–7 dní před příjezdem skupiny – možnost bezplatného storna do výše maximálně 20% z celkového objemu rezervace; za storno nad uvedených 20% je klient povinen uhradit hotelu storno poplatek ve výši 100% z ceny služeb stornovaných nad rámec uvedeného limitu
 • 6–3 dny před příjezdem skupiny – možnost bezplatného storna do výše maximálně 10% z celkového objemu rezervace; za storno nad uvedených 10% je klient povinen uhradit hotelu storno poplatek ve výši 100% z ceny služeb stornovaných nad rámec uvedeného limitu
 • 2–0 dní před příjezdem a v případě „No show“ – je klient povinen uhradit 100% z celkového objemu objednaných služeb

 

2/ Storno podmínky v případě platnosti opatření PES 4,5

Přímý klient:

14–0 dní před příjezdem – přesun voucheru na jiné období ve stejném rozsahu služeb a kategorie pokoje

Vouchery:

14–0 dní před příjezdem – přesun voucheru na jiné období ve stejném rozsahu služeb a kategorie pokoje

Skupiny:

14–0 dní před příjezdem – bez storno poplatku

Prohlášení

Prohlášení hotelu

1. Obsah a informace publikované na těchto webových stránkách jsou majetkem hotelu anebo třetích stran. Veškerý obsah je možné využít či kopírovat pouze pro soukromé a nekomerční účely.

2. Webové stránky hotelu mohou obsahovat nebo odkazovat na obchodní značky, patenty, chráněné informace, obchodních tajemství, technologie, výrobky a procesy nebo jiná vlastnická práva hotelu či třetích stran.

3. Spa Hotel Schlosspark nezaručuje přesnost ani spolehlivost informací, výslovně uvedených nebo implicitních a nebere na sebe žádnou odpovědnost za použití takových informací. Hotel neodpovídá za přesnost údajů, chyby ani za opomenutí na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo kdykoli upravit současné informace, což platí především o aktualizaci webových stránek.

4. Značky a loga použité na této stránce jsou zaregistrovanými obchodními známkami hotelu Spa Hotel Schlosspark. Značky a loga lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem hotelu.

5. Vytváření hypertextových odkazů na www.schlosspark.cz podléhá předchozí písemné dohodě s hotelem. Hotel Spa Hotel Schlosspark nemá kontrolu nad žádnými jinými webovými stránkami, na které se případně dostanete ze stránek hotelu přes hypertextové odkazy. Tímto se hotel Spa Hotel Schlosspark zříká jakékoli odpovědnost za obsah takových webových stránek.

6. Vztahy mezi hotelem a jeho hosty se řídí českým právem, proto se všechny případné spory budou řešit před českými soudy.

 

7.1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

7.2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Ubytovací řád

Údaje poskytovatele služeb:

Provozovatel hotelu Spa Hotelu Schlosspark je společnost Spa Hotel Schlosspark, s. r. o., Kolmá 661/19, 360 01 Karlovy Vary, IČ 28008111, DIČ CZ28008111, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21226. Provozovnou je Spa Hotel Schlosspark, Kolmá 13–19, 360 01 Karlovy Vary.

 

1. Podmínky uzavření rezervace o ubytování

1.1 Rezervaci o ubytování je nutné provést vždy písemně:

 • přes e-mailovou komunikaci mezi rezervačním oddělením a hostem
 • online na základě vyplnění online rezervačního formuláře přes webové stránky Spa Hotelu Schlosspark
 • prostřednictvím online rezervačních portálů
 • případně přes zprostředkovatele ubytovacích služeb (cestovní kancelář, cestovní agentura)

1.2 Je možné poptat volné kapacity i telefonicky a poté dokončit rezervaci písemně.

1.3 Host je povinen dodržet:

 • podmínky rezervace
 • povinnosti vyplývající z Ubytovacího řádu
 • host nesmí poškodit dobré jméno hotelu

1.4 Pokud host nedodrží podmínky v bodě 1.3, tak je hotel oprávněn rezervaci před uplynutím ujednané doby vypovědět i bez výpovědní doby.

 

2. Platební podmínky při uzavření rezervace a storno rezervace

2.1. V případě přímé rezervace s hostem:

 • hotel požaduje předplatbu pobytu před příjezdem hosta
 • platba může proběhnout prostřednictvím převodu na účet hotelu, hostovi bude vystavena zálohová faktura a dle doby před příjezdem do hotelu se určí % podmínky předplatby
 • host může zaplatit prostřednictvím své kreditní karty
 • podmínky předplatby se také řídí storno podmínkami v případě přímé rezervace a jsou uvedeny na webové stránce hotelu v sekci Storno podmínky

2.2. V případě online rezervace přes webové stránky:

 • platí podmínky předplatby uvedené v rezervaci

2.3 V případě rezervace přes online rezervační portál:

 • platí podmínky předplatby uvedené v rezervaci

2.4 V případě rezervace přes zprostředkovatele ubytování (cestovní kanceláře, cestovní agentury)

 • platí podmínky předplatby dané smluvně mezi zprostředkovatelem ubytování a hotelem

2.5 Každý host i zprostředkovatel ubytování je povinen:

 • dodržet podmínky předplatby před svým příjezdem nebo příjezdem klienta zprostředkovatele ubytování
 • v případě nedodržení je hotel oprávněn rezervaci okamžitě stornovat, pokud se obě strany nedohodnou na jiných podmínkách

2.6 Host nebo klient zprostředkovatele ubytování má zároveň právo:

 • stornovat rezervaci s předstihem před platností storno podmínek

2.7 Pokud hotel nemůže hosta ubytovat z důvodu přeplněné kapacity, provozních problémů apod.:

 • je povinen hostovi zajistit náhradní ubytování ve stejném rozsahu služeb a cenových podmínek v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie
 • zajistit hostovi bezplatný transfer na přestěhování do jiného ubytovacího zařízení
 • nabídnout náhradní termín pobytu v hotelu Spa Hotel Schlosspark ve stejném rozsahu služeb a za stejných cenových podmínek jako v případě původní rezervace

2.8. Pokud se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování:

 • je hotel oprávněn účtovat hostovi 100% storno poplatek z uhrazené zálohy

 

3. Příjezd do hotelu – check-in

3.1 Host se při ubytování a vstupu do hotelu ohlásí pracovníkovi recepce.

3.2. Při check-in je na recepci nutné předložit:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • v případě ubytování přes cestovní kancelář nebo agenturu platný poukaz / voucher
 • host poté správnost svých údajů stvrdí podpisem na registrační kartě

3.3 Pokud host nepředloží své osobní doklady (viz. bod 3.2), je hotel oprávněn hosta neubytovat.

3.4 Není-li sjednáno jinak, check-in je možný v době od 14:00 do 24:00 hodin.

3.5 Při check-in host uhradí:

 • 100% ceny pobytu, pokud nebylo hrazeno předem
 • doplatek za ubytování, pokud byla uhrazena částečná záloha před jeho příjezdem
 • poplatek za parkování

3.6 Po zaplacení pobytu recepční hostovi vystaví daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

3.7 Během pobytu budou hostovi na jeho hotelový účet účtovány doplňkové služby.

3.8 Počet ubytovaných hostů na pokoji musí odpovídat počtu přihlášených hostů k ubytování před jejich příjezdem.

3.9 V případě volné kapacity je možné pobyt prodloužit, a to buď na pokoji stávajícím nebo jiném.

3.10 Host uděluje hotelu souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle podmínek GDPR.

3.11 Hosté ve věku do 18 let mohou být ubytováni pouze v doprovodu dospělé osoby.

3.12 Hotel má právo neubytovat hosta, který vstoupí pod vlivem alkoholu či omamných látek.

3.13 Host, který se ubytuje před 06:00 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc. Neuvolní-li host pokoj do 12:00 hodin, bude mu účtována i noc následující, pokud nebude předem domluveno jinak.

 

4. Obecná pravidla ubytování

4.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený k jeho ubytování, jakož i společné prostory hotelu, a využívat služby s ubytováním spojené.

4.2 Při nástupu k ubytování obdrží host:

 • magnetickou kartu (klíč) a je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození tohoto klíče, jakož i jeho zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování.

4.3 Při ztrátě magnetické karty:

 • je host povinen tuto ztrátu nahlásit pověřenému pracovníkovi recepce.
 • za ztrátu a vystavení nové magnetické karty je host povinen uhradit manipulační poplatek hotelu ve výši 200,- Kč

4.4 Ubytováním v hotelu host potvrzuje:

 • že byl seznámen, porozuměl a bude dodržovat tento Ubytovací řád, což stvrdí svým podpisem na registrační kartě po příjezdu do hotelu
 • v případě, že Ubytovací řád poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody

4.5 Host je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku (potvrzené objednávky)
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k jeho pobytu
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou on nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(i)
 • v době od 22:00 do 07:00 hodin se chovat takovým způsobem, aby nerušil ostatní hosty nadměrným hlukem
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, zavřít okna a vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají

4.6 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
 • odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče, vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování. Návštěvy musí být ohlášené pracovníkovi recepce a jsou možné pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin. Pro přijímání návštěv mimo tuto dobu jsou hostu k dispozici pouze veřejné hotelové prostory.
 • uvádět adresu domu s prostory k ubytování jako místo svého podnikání

4.7 Podmínky ubytování psů:

 • pes je ubytován za podmínky, že je zdravý a musí být v hotelovém pokoji pod dozorem hosta
 • psi se mohou pohybovat pouze v hotelovém pokoji a přístupových prostorech do pokoje
 • do jiných místností jako je restaurace, bazén, balneo provoz psi přístup nemají
 • host nese plnou odpovědnost za škody způsobené svým psem
 • poplatek za ubytování psa činí 10,- EUR/noc

4.8 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny, či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit – neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem
 • používat otevřený oheň
 • používat v objektu hotelu a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku)

4.9 Další obecná pravidla ubytování:

 • hotel/recepce zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice. Vzniklé výlohy si hradí host sám.
 • host je povinen umožnit přístup do pokoje personálu hotelu za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, servis atd.)
 • z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let v pokoji ani v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých
 • host si nesmí přinášet vlastní potraviny a nápoje do prostoru Restaurace a Lobby baru
 • host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

5. Odpovědnost hotelu za věci hosta

5.1. Hotel není odpovědný za:

 • cennosti hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty, mobilní telefony apod.), pokud nejsou uloženy a zamčeny v hotelovém trezoru
 • každý pokoj je vybaven trezorem, který slouží k uchování těchto cenností

5.2 V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která případně zajistí přivolání policie.

5.3 Každá vzniklá škoda, zničení či poškození, musí být hostem nahlášena okamžitě poté:

 • co se o ní dozvěděl
 • nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud zákazník nevyrozumí hotel o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl

5.4 Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám host či osoby, které ho doprovází.

 

6. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

6.1 Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem

6.2 Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného

6.3 Způsobí-li host svým jednáním na majetku hotelu škodu:

 • je hotel oprávněn požadovat úhradu škody v plné výši

6.4 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

6.5 Jakýkoli majetek zapomenutý v hotelu hostem:

 • mu bude zaslán pouze na základě jeho žádosti, na jeho náklady a riziko
 • hotel skladuje zapomenuté předměty po dobu 7 dní a poté, jde-li evidentně o předměty mající hodnotu, je předá jako nalezené ztracené předměty příslušným úřadům
 • pokud se takový předmět jeví jako bezcenný, hotel si vyhrazuje právo jej zničit po uplynutí výše uvedené doby skladování

6.6 Je-li hostovi za poplatek poskytnuto parkovací místo na nehlídaném hotelovém parkovišti:

 • nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo
 • hotel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na tomto parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům na prostoru parkoviště
 • hotel rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem

6.7 V případě nemoci/smrti hosta si hotel nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého:

 • kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbav

 

7. Odjezd z hotelu – check-out

7.1 Při odjezdu z hotelu – check -outu je host povinen:

 • opustit pokoj do 12:00 hodin, pokud není mezi hotelem a hostem dohodnuto jinak
 • odevzdat magnetickou kartu (klíč od pokoje)
 • zaplatit za všechny doplňkové služby nad rámec původní objednávky (minibar, služby balnea, konzumace nápojů a jídla nad rámec objednaného a zaplaceného stravného apod.)
 • v případě poškození majetku hotelu je host povinen zaplatit náklady spojené s opravou

7.2 Pokud host pokoj za včas neopustí:

 • vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si jej rezervoval

7.3 Pracovník recepce hostovi při odjezdu:

 • vystaví konečný hotelový účet, který slouží jako daňový doklad, a to buď na adresu hosta nebo firmy, pokud si host bude přát (v tomto případě musí host uvést přesné fakturační údaje)
 • v případě přání hosta zajistí transfer na vyžádané místo

 

8. Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

8.1 Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít:

 • k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům
 • k jejich změně, zničení či ztrátě
 • k neoprávněným přenosům
 • k jejich jinému neoprávněnému zpracování
 • jakož i k jinému zneužití osobních údajů
  • V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracuje recepční a manažer hotelu. Uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným hotelem.
  • Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.
  • Další zpracovatel osobních údajů je Hotelový systém HotelTime. Zásady zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.
  • Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména:
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu a dobu ubytování
 • číslo a typ dokladu
 • případné vízum a účel pobytu

Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990).

 • Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 • Host má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovány:
 • v kartě hosta
 • v domovní knize
 • v evidenční knize

Tyto jsou v tištěné podobě uschovány v trezoru v uzamčené místnosti, kam mají přístup pouze recepční a manažer hotelu.

 • V případě žádosti o výmaz osobních údajů hotel:
 • smaže kartu hosta
 • skartuje domovní a evidenční knihu

Výše uvedeným zákonům však hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 • Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno následujícím způsobem:
 • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby hotelu, které budou mít hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým identifikátorem
 • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázáni stejnými povinnostmi
 • hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
 • hotel učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány
 • hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních přepisů, případně zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek s v rozsahu hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům hotelu

8.10 Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám či subjektům.

 

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost po aktualizaci dnem 15.1.2021.

Chat
- Rezervace -